قیمت منو مجالس ترحیم یا عزا

تیم تشریفات ملک مجالس ترحیم را به دو روش اجرا یا برگذاری میکند:

۱) به صورت درصدی

در این روش بطور خلاصه مجموع تمامی هزینه های ترحیم عم از اقلام خریداری شده، پرسنل و … محاسبه میگردد و ۱۵ الی ۲۰ درصد مازاد بر هزینه ها از صاحبان مجلس گرفته میشود که اغلب گروه های تشریفات ترحیم به این روش کار میکنند.
 

۲) به صورت منو و نفری

در این روش منو های نفری با قیمت های مخلتف از قبل آماده شده است و هزینه بر اساس تعداد نفرات از صاحبان مجلس گرفته میشود. ما این روش را پیشنهاد میکنیم زیرا قیمت منو ها بسیار مقرون به صرفه میباشد و علاوه بر آن در محاسبه تعداد نفرات از تخفیف هایی برخوردار است.

منو درجه۳
۱۰۰۰ تومان
به ازای هر نفر

 • سیب
 • خیار
 • خرما آلوئی
 • حلوا ساده
 • گلاب
 • آب معدنی
 • پرسنل پذیرایی خانم و آقا


 

 
 

پیشنهاد شده
منو درجه۲
۱۵۰۰ تومان
به ازای هر نفر

 • سیب
 • خیار
 • موز
 • خرما آلوئی
 • حلوا با تزئینات
 • میکادو
 • گلاب
 • آب معدنی
 • پرسنل پذیرایی خانم و آقا


 

منو درجه۱
۲۰۰۰ تومان
به ازای هر نفر

 • سیب
 • شلیل
 • خیار
 • موز
 • خرما آلوئی با مغز گردو و پسته
 • میکادو
 • برک ۲ مدل
 • حلوا با تزئینات
 • گلاب
 • آب معدنی
 • پرسنل پذیرایی خانم و آقا